Endüstriyel Tasarım

Ana sayfa > Endüstriyel Tasarım

Ürün Geliştirme Nedir?

Ürün Geliştirme ayrıca yeni ürün yönetimi adıyla anılır. Yeni oluşturulan veya yeni markalaştırılan ürünlerin kavramsallaştırma, tasarım, geliştirme ve pazarlama adımlarını içeren dizidir. Ürün geliştirmenin amacı, değişmekte olan piyasa şartları, tüketici talebini karşılamak, ürünün ya da markanın rekabetçi konumunu korumak ve pazar payını arttırmaktır. Bu yüzden her ürün için hedef pazar tanımlayan her müşteri ya da müşteri tabanına hitap edecek erken ürün geliştirme sürecinde yer almalıdır. Ürün geliştirme yapılırken pazar araştırması, ürünün doğmamış ve sonraki halleri olmak üzere, tasarım sürecinin her aşamasında yapılmalıdır.

Ürün Geliştirme Nasıl Yapılır?

Yeni bir ürün fikri veya mevcut bir ürünün iyileştirmesi olarak bir takım süreçlerden meydana gelir. Bu süreçler;

 • Konseptin belirlenmesi
 • Endüstriyel tasarım
 • Mekanik Tasarım
 • Analiz
 • Prototip üretimi
 • Test ve doğrulama
 • Hızlı İmalat
 • Seri Üretim
 • Kalite Kontrol

Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi – İster bir mekanizma, ister son kullanıcı ürünü olsun yeni olan her şeyin bir mantık süzgeci ve beyin fırtınası sürecinden geçmesi gerekir. Bir fikrin ileriye dönük bir ürün mantık,kavram, en kötü senaryo gibi stratejileri tespitlerinin yapılıp , daha resmi bir ürün geliştirme prosesi uygulanabilir.

Fikir analizi – Ürün kavramının derinlemesine değerlendirilmesini içermektedir. Pazar araştırması ve konsept çalışmaları, fikrin uygulanabilirliği, şirkete ya da tüketiciye katkısı gibi bağlayıcı etkenlerin incelendiği alandır.

Konsept Oluşumu (Endüstriyel Tasarım ) – Somut bir kavram haline tanımlanmış bir ürünün dönüm noktaları olan fonksiyonların, temel konsept çizgilerinin, ürünün tüketici tarafından nasıl okunup algınalacağının belirlendiği kısımdır.

Mekanik Tasarım – Konsept halinde gelen tasarımın üretim şartlarına göre mekanik olarak değerlendirme ve oluşturma aşamasıdır. Üretim disiplinleri, çalışma koşulları, regülasyonlar, test şartları vb… gibi kriterler göz önünde bulundurularak parçalar mekanik olarak tasarlanır. Bu süreç sonunda ortaya çıkan datalar, seri üretim şartlarına hazırdır.

Doğrulama – Seri üretim öncesi ürünün gerçek sahada nasıl davranış göstereceği, olası tasarım hatalarının daha üretime başlamadan önüne geçmek ve test maliyetlerini azaltmak amacıyla sanal ve gerçek prototipleme işlemlerinin bütününe verilen addır.

 • Sanal Prototipleme
 • Plastik akış analizi
 • Statik analiz
 • Dinamik analiz
 • Kalıplanabilirlik analizleri
 • Görsel ürün önizlemeleri
 • Gerçek Prototipleme
 • 3D Printer
 • Silikon kalıp
 • Talaşlı imalat
 • Deneme kalıpları

Hızlı İmalat – Doğrulama sürecini tamamlanan ürünün pilot üretim ya da gerçek test çalışmaları için düşük adetli imalat çalışmalarıdır.

Ürün Geliştirme Uygulamaları

1. Yeni bir ürün fikri

2. Mevcut bir ürünün ergonomi, tasarım, maliyet vb. yönlerden iyileştirilmesi

Ürün Geliştirmenin Avantajları

 • Rekabeti arttırmak için maliyetlerin azaltılması
 • Kaliteli tasarım ile kaliteli ürün olgusunun yaratılması
 • Ulaşılması hedeflenen kitleye özgü tasarımların gerçekleştirilmesi
 • Amaca uygunluk ve daha ölçülebilir tasarımların oluşturulması
 • Sürekli değişen eğilimlerin ürünlere hızlı uyum sağlaması
 • Yenilikçi ürünlerin ortaya çıkması
 • Olası riskleri azaltmak

Ürün Geliştirmede Dikkat Edilecek Hususlar

 1. Pazar analizlerini ve müşteri ihtiyaç analizlerini doğru yapma
 2. Doğru tasarımcıyla çalışarak ergonomi, tasarım, maliyet ve zamandan tasarruf etme
 3. Tasarımcıyla dirsek temasında çalışma ve üretilebilir ürün tasarlanması